תנ"ך - ויאמר יהודה לאונן בא אל־אשת אחיך ויבם אתה והקם זרע לאחיך:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...