תנ"ך - ויקח אדני יוסף אתו ויתנהו אל־בית הסהר מקום אשר־אסורי אסירי המלך אסורים ויהי־שם בבית הסהר:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...