תנ"ך - ויהי מאז הפקיד אתו בביתו ועל כל־אשר יש־לו ויברך ה' את־בית המצרי בגלל יוסף ויהי ברכת ה' בכל־אשר יש־לו בבית ובשדה:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...