תנ"ך - בראשית פרק ד פסוק יט - ויקח־לו למך שתי נשים שם האחת עדה ושם השנית צלה:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...