תנ"ך - ותלד עדה את־יבל הוא היה אבי ישב אהל ומקנה:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...