תנ"ך - ויהי מקץ ימים ויבא קין מפרי האדמה מנחה לה':

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...