תנ"ך - בראשית פרק מ פסוק יב - ויאמר לו יוסף זה פתרנו שלשת השרגים שלשת ימים הם:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...