תנ"ך - בראשית פרק מ פסוק יח - ויען יוסף ויאמר זה פתרנו שלשת הסלים שלשת ימים הם:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...