תנ"ך - בראשית פרק מ פסוק ב - ויקצף פרעה על שני סריסיו על שר המשקים ועל שר האופים:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...