תנ"ך - בראשית פרק מ פסוק כב - ואת שר האפים תלה כאשר פתר להם יוסף:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...