תנ"ך - בראשית פרק מ פסוק ג - ויתן אתם במשמר בית שר הטבחים אל־בית הסהר מקום אשר יוסף אסור שם:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...