תנ"ך - בראשית פרק מ פסוק ו - ויבא אליהם יוסף בבקר וירא אתם והנם זעפים:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...