תנ"ך - בראשית פרק מא פסוק א - ויהי מקץ שנתים ימים ופרעה חלם והנה עמד על־היאר:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...