תנ"ך - בראשית פרק מא פסוק יא - ונחלמה חלום בלילה אחד אני והוא איש כפתרון חלמו חלמנו:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...