תנ"ך - בראשית פרק מא פסוק יג - ויהי כאשר פתר־לנו כן היה אתי השיב על־כני ואתו תלה:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...