תנ"ך - בראשית פרק מא פסוק יח - והנה מן־היאר עלת שבע פרות בריאות בשר ויפת תאר ותרעינה באחו:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...