תנ"ך - בראשית פרק מא פסוק כ - ותאכלנה הפרות הרקות והרעות את שבע הפרות הראשנות הבריאת:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...