תנ"ך - בראשית פרק מא פסוק כב - וארא בחלמי והנה׀ שבע שבלים עלת בקנה אחד מלאת וטבות:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...