תנ"ך - בראשית פרק מא פסוק כג - והנה שבע שבלים צנמות דקות שדפות קדים צמחות אחריהם:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...