תנ"ך - בראשית פרק מא פסוק כח - הוא הדבר אשר דברתי אל־פרעה אשר האלהים עשה הראה את־פרעה:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...