תנ"ך - בראשית פרק מא פסוק לג - ועתה ירא פרעה איש נבון וחכם וישיתהו על־ארץ מצרים:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...