תנ"ך - בראשית פרק מא פסוק לח - ויאמר פרעה אל־עבדיו הנמצא כזה איש אשר רוח אלהים בו:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...