תנ"ך - בראשית פרק מא פסוק מ - אתה תהיה על־ביתי ועל־פיך ישק כל־עמי רק הכסא אגדל ממך:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...