תנ"ך - בראשית פרק מא פסוק מא - ויאמר פרעה אל־יוסף ראה נתתי אתך על כל־ארץ מצרים:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...