תנ"ך - בראשית פרק מא פסוק מז - ותעש הארץ בשבע שני השבע לקמצים:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...