תנ"ך - בראשית פרק מא פסוק מט - ויצבר יוסף בר כחול הים הרבה מאד עד כי־חדל לספר כי־אין מספר:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...