תנ"ך - בראשית פרק מא פסוק ה - ויישן ויחלם שנית והנה׀ שבע שבלים עלות בקנה אחד בריאות וטבות:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...