תנ"ך - בראשית פרק מא פסוק נג - ותכלינה שבע שני השבע אשר היה בארץ מצרים:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...