תנ"ך - בראשית פרק מא פסוק ט - וידבר שר המשקים את־פרעה לאמר את־חטאי אני מזכיר היום:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...