תנ"ך - בראשית פרק מב פסוק א - וירא יעקב כי יש־שבר במצרים ויאמר יעקב לבניו למה תתראו:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...