תנ"ך - בראשית פרק מב פסוק י - ויאמרו אליו לא אדני ועבדיך באו לשבר־אכל:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...