תנ"ך - בראשית פרק מב פסוק יא - כלנו בני איש־אחד נחנו כנים אנחנו לא־היו עבדיך מרגלים:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...