תנ"ך - בראשית פרק מב פסוק יד - ויאמר אלהם יוסף הוא אשר דברתי אלכם לאמר מרגלים אתם:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...