תנ"ך - בראשית פרק מב פסוק יח - ויאמר אלהם יוסף ביום השלישי זאת עשו וחיו את־האלהים אני ירא:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...