תנ"ך - בראשית פרק מב פסוק כג - והם לא ידעו כי שמע יוסף כי המליץ בינתם:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...