תנ"ך - בראשית פרק מב פסוק ג - וירדו אחי־יוסף עשרה לשבר בר ממצרים:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...