תנ"ך - בראשית פרק מב פסוק לא - ונאמר אליו כנים אנחנו לא היינו מרגלים:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...