תנ"ך - ויבאו בני ישראל לשבר בתוך הבאים כי־היה הרעב בארץ כנען:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...