תנ"ך - בראשית פרק מג פסוק י - כי לולא התמהמהנו כי־עתה שבנו זה פעמים:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...