תנ"ך - ויעש האיש כאשר אמר יוסף ויבא האיש את־האנשים ביתה יוסף:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...