תנ"ך - ויאמרו שלום לעבדך לאבינו עודנו חי ויקדו וישתחו וישתחוו:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...