תנ"ך - ספר בראשית פרק מד

צילום כתב יד כתר ארם צובא: לא קיים