תנ"ך - בראשית פרק מד פסוק יד - ויבא יהודה ואחיו ביתה יוסף והוא עודנו שם ויפלו לפניו ארצה:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...