תנ"ך - בראשית פרק מד פסוק כח - ויצא האחד מאתי ואמר אך טרף טרף ולא ראיתיו עד־הנה:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...