תנ"ך - בראשית פרק מד פסוק ג - הבקר אור והאנשים שלחו המה וחמריהם:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...