תנ"ך - הלוא זה אשר ישתה אדני בו והוא נחש ינחש בו הרעתם אשר עשיתם:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...