תנ"ך - ספר בראשית פרק מה

צילום כתב יד כתר ארם צובא: לא קיים