תנ"ך - ויפל על־צוארי בנימן־אחיו ויבך ובנימן בכה על־צואריו:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...