תנ"ך - בראשית פרק מה פסוק טו - וינשק לכל־אחיו ויבך עלהם ואחרי כן דברו אחיו אתו:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...