תנ"ך - בראשית פרק מה פסוק כה - ויעלו ממצרים ויבאו ארץ כנען אל־יעקב אביהם:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...